Zebranie Rady Sołeckiej Pogórza

Pogórze dozynki 2012    W poniedziałek 30.03.2015 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Pogórzu odbędzie się spotkanie Rady Sołeckiej Pogórza. Jego celem będzie podsumowanie kończącej się kadencji. Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich członków Rady Sołeckiej.

Sołtys Pogórza – Antoni Strzelec

 

Kategoria Ogłoszenia | Etykiety , | Skomentuj

Podziękowanie za jabłka

jabłka    W imieniu mieszkańców Pogórza i własnym składam podziękowanie Pani Jolancie Mojsiejuk, Kierownikowi Referatu Urzędu Gminy Kosakowo, za osobistą inicjatywę i zaangażowanie w pozyskanie i bezpłatne rozprowadzenie jabłek dla naszych mieszkańców.

Sołtys wsi Pogórze – Antoni Strzelec

Kategoria Informacja | Etykiety | Skomentuj

Rozliczenie funduszu sołeckiego Pogórza

   W związku z dobiegającą końca kadencją sołtysa i licznymi pytaniami mieszkańców o rozliczenie środków z funduszu sołeckiego, zwróciłem się zamieszczonym poniżej pismem do Urzędu Gminy Kosakowo, o udostępnienie szczegółowego wykazu o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego wsi Pogórze za lata:

  • 2011 – sumy 32 882 zł
  • 2012 – sumy 38 493 zł
  • 2013 – sumy 42 468 zł
  • 2014 – sumy 40 657 zł

Liczę na uzyskanie odpowiedzi, która usatysfakcjonuje mieszkańców.

Sołtys i Radny Pogórza – Antoni Strzelec Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Odbiór jabłek

jabłka    Informuję mieszkańców Pogórza, że mogą zgłaszać się po odbiór jabłek. Jedynym warunkiem otrzymania ich, jest złożenie podpisu na liście przygotowanej przez Urząd Gminy, obejmującej wykaz adresów i liczby mieszkańców. W pierwszej kolejności jabłka otrzymają najbardziej potrzebujący. Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Sołtys Antoni Strzelec (tel. 664-184-236)

Kategoria Ogłoszenia | Etykiety , | Skomentuj

Sprawa dla radnego gminy Kosakowo

  Zachęcamy mieszkańców Pogórza do aktywnej współpracy z naszymi przedstawicielami w Radzie Gminy Kosakowo. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania gminy Kosakowo można przekazywać bezpośrednio do radnych drogą mailową:

  • Fajks  Adam adam.fajks@kosakowo.pl
  • Strzelec  Antoni  strzelec@kosakowo.pl
  • Wronowska Barbara  barbara.wronowska@kosakowo.pl

Zainteresowanym przypominamy również okręgi, w których wybrano naszych radnych: Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety | Skomentuj

Oznakowanie ulic w Pogórzu

Pogórze ulica Kasprowicza    W związku z przygotowywaniem wniosków do Urzędu Gminy Kosakowo o uzupełnienie i odnowienie oznakowania nazw ulic w Pogórzu, zwracam się z prośbą do mieszkańców Pogórza o wskazanie miejsc wymagających uzupełnienia lub odnowienia tabliczek z nazwami ulic. Zgłoszenia można przekazywać dokonując wpisu poniżej, telefonicznie lub mail’owo.

Sołtys – Antoni Strzelec

Mail: strzelec@kosakowo.pl tel. 664-184-236

Kategoria Ogłoszenia | Etykiety , | Skomentuj

Problemy Pogórza

Pogorze wiejska    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kosakowo poinformował (26.02.2015 r.), że:

1. ubytki w asfalcie w drodze powiatowej ul. Szkolnej są na bieżąco zgłaszane zarządcy drogi – Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ubytki na drodze EC w m. Pogórze są na bieżąco usuwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PKO w ramach Zarządzenia Wójta w sprawie bieżącego utrzymania dróg gminnych;

2. odpady przy drodze EC w m. pogórze są na bieżąco usuwane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PKO w ramach Zarządzenia Wójta w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych;

3. wniosek dotyczący wycinki drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wiejskiej w Pogórzu został przekazany do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, w odpowiedzi Zarząd zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie wniosku o czym został poinformowany wnioskodawca – Radny P. Antoni Strzelec;

4. odnowienie wiat przystankowych zostanie zlecone po zakończeniu przeglądu oraz wyłonieniu wykonawcy; kosze na odpady na przystankach autobusowych w m. Pogórze zostały ustawione zgodnie z wnioskiem;

Treść pełnej odpowiedzi znajduje się w załączonym piśmie: Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Skomentuj

Odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego

SONY DSC    Informujemy, że na wnioski zgłoszone przez mieszkańców podczas zebrania wiejskiego wsi Pogórze (czytaj: “Po Zebraniu Wiejskim 22.09.2014 “), Urząd Gminy Kosakowo udzielił następujących odpowiedzi:

“W odpowiedzi na wnioski z zebrania wiejskiego wsi Pogórze, Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, iż:
- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie ma bezpośredniego zjazdu z ul. Płk. Dąbka do w/w ulic. Istniejący zjazd jest tymczasowy, częściowo na terenie prywatnym, Nie planuje się wykupu działek prywatnych w rejonie istniejącego zjazdu, bo docelowo jest on przeznaczony do likwidacji. Dojazd do ulicy Jana Zamoyskiego i ul. Jana III Sobieskiego jest możliwy od strony ul. Stefana Czarnieckiego, planowana jest tez droga serwisowa. Koszt połączenia nawierzchni asfaltowej na łączniku pomiędzy ul. Jana Zamoyskiego i ul. Jana III Sobieskiego wraz z demontażem płyt drogowych ( bez budowy zjazdu z ul. Płk. Dąbka) wynosi ok.40,000 zł.
- Temat połączenia ścieżki rowerowej z ulicy Derdowskiego z ulicami Kasprowicza, Prusa i Korczaka będzie omawiamy w celu ewentualnej realizacji po uzyskaniu środków na ten cel;
- Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w m. Pogórze kwestie związane z podłączeniem do sieci wodociągowej są w gestii Spółki PEWIK z siedzibą w Gdyni.
- Nie ma możliwości przestawienia wiaty śmietnikowej, projekt budynku socjalnego wraz z innymi elementami został zatwierdzony. Ponadto wiata śmietnikowa spełnia swoją funkcję (ustawiony jest tam pojemnik z paskiem służący do posypywania oblodzonego chodnika czy ulicy);
- Zmiana ruchu z dwukierunkowego na jednokierunkowy na ul. Słowackiego oraz ustawienia znaku zakazu postoju po jednej stronie może zostać wprowadzona po złożeniu odpowiedniego wniosku z podpisami wszystkich mieszkańców tejże ulicy oraz zatwierdzeniu przez Starostę.
- ilość oświetlenia przy Domu Socjalnym w Pogórzu została ograniczona;
- kwestia zagospodarowania stawu przy rondzie wymaga doprecyzowania Planów inwestycji poprzez wypełnienie i złożenie załączonego wniosku inwestycyjnego uzgodnionego z Radą Sołecką wsi Pogórze;
- rozwiązanie kwestii komunikacyjnych na ul. Słowackiego, Majakowskiego i Broniewskiego nie zostały dokładnie określone, prosimy o doprecyzowanie wniosku celem podjęcia ewentualnych działań” Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Drzewa na Wiejskiej

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Pogórza informujemy, że wniosek w sprawie usunięcia drzew przy ulicy Wiejskiej w Pogórzu został przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Wejherowie. Czytaj dalej

Kategoria Informacja | Etykiety , | Skomentuj

Przeznaczenie terenów po cmentarzu

parki-n W związku z artykułem “Przyszłość komunikacji i rekreacji w Pogórzu “, otrzymałem od mieszkańca Pogórza następujące pytania dotyczące terenu po byłym cmentarzu:

“Jestem mieszkańcem Pogórza, moje pytanie brzmi: Co ma powstać na terenie dawnego cmentarza w Pogórzu? Według mapy i opisu , który Państwo zamieściliście na stronie Pogórza ma to być park rekreacyjny. Co można przez to rozumieć? To nie będzie chyba plac zabaw?”

Pytanie przekazałem do urzędu gminy Kosakowo, który jest kompetentny do udzielenia najbardziej aktualnej odpowiedzi na ten temat. Z Referatu Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Kosakowo otrzymałem następującą odpowiedź:

“W związku z Pańskim pytaniem skierowanym za pośrednictwem p. Radnego Antoniego Strzelca informujemy, że funkcja terenu po byłym cmentarzu w Pogórzu (dz.49)  została zmieniona na wniosek właściciela, na tereny zabudowy jednorodzinnej.
W związku z powyższym na przedmiotowej działce nie powstanie plac zabaw dla dzieci ani też inna forma rekreacji. “

Antoni Strzelec

Kategoria Informacja | Etykiety , | 1 komentarz